Kostnaden för inköp

Kostnaden för inköp

Sammanfattning av ungefärliga kostnader:

Fastighetsöverlåtelseskatt:

4% av fastighetens värde som angetts på TAPU kontoret. Detta betalas vid en av de statliga bankerna vid tidpunkten för överlåtelsen (det belopp som anges på TAPU kontoret är lägre än det verkliga värdet på fastigheten med ungefär 1.500 € - 5. 000 € beroende på mark / lägenhetens storlek / villa etc). Kostnaderna kan förändras över tid, fråga oss om aktuella kostnader för fastigheten du köper.


Fastighetsregister:

registrering vid fastighetsmäklaren, förvaltningskostnader för fastighetsmatrikeln, domstolstolk, sakkunnig, handläggning och utfärdande av lagfart


Fullmakt med en notarie (om du inte kan närvara för att ta emot lagfarten)

ca 200 euro


Energi:

Elektricitet

- Ny anslutning: ca 150 euro (en gång vid köp)
- Transkription av namnet på den befintliga anslutningen: ca 60 Euro (engångsköp)


Vatten

- Ny anslutning: ca 150 euro (en gång vid köp)
- Transkription av namnet på den befintliga anslutningen: ca 60 Euro (engångsköp)


Årliga avgifter:

Fastighetsskatt:

0,1 % av fastighetens värde fastställt av stadskontoret (varje år, en gång per år före utgången av maj).

Viktig information om fastigheter i Turkiet