Köp av egendom i Turkiet

Köp av egendom i Turkiet

Att köpa fastighet i Turkiet och köp av fastigheter i Europa är mycket likartade förfaranden.
Den största skillnaden är bara att det är nödvändigt att erhålla tillstånd från armen i Izmir, på grund av att utländska medborgare tillåts att köpa fastighet i Turkiet endast i begränsade delar av staden.

Om du har "nästan" bestämt dig för ett objekt,men du är inte hundra procent säker,kan du reservera det.Reservationen är för dig, förstås, gratis.

Om du väljer att köpa egendomen,arbetar vi med dig som ägare/säljare fram ett lagligt köpeavtal.Till skillnad från många europeiska länder, att överlåta egendomen till den nya ägarens namn förekommer endast hos Land Registry Office ("TAPU Office" i Turkiet) och inte hos en notarie.Notarie i Turkiet har inte rätt att utföra sådana handlingar.

Efter undertecknandet av köpeavtalet kommer du att behöva betala en deposition (20% av köpeskillingen). Sedan ansöker vi hos det lokala fastighetsregister kontoret om att överfara lagfartsbevis.

För detta behöver vi från dig viss personlig information ( som till ex. namn på dina föräldrar),kopia av pass,passfoton (4 st) och skatteregistrerings nummer ( som vi ansöker hos skattemyndigheten här).
Att överföra egendom till en utlänning brukar ta 1 - 5 dagar. Alla administrativa förfaranden i samband med köpet, så som att få det skattemässiga värdet på din fastighet, gör vi för dig i förväg.

Vi bevakar ditt ärende hos fastighetskontoret.När det är klart, kommer vi att informera dig omedelbart och be om datum och tid att delta vid fastighetsregistreringen. Vid själva överföringen av egendomen ska helst närvara både säljare och köpare.

Om du själv inte kan närvara vid detta,är det möjligt för dig att ge oss fullmakt. Denna fullmakt måste intygas av en notarie.

Om du dock själv närvarar,förutom dig närvarar också säljaren,vi som fastighetsmäklare och en domstols tolk,enligt den turkiska lagen.

Före överföringen är du skyldig att betala resten av köpeskillingen,skatt och fastighetsavgifter.
Alla avgifter i samband med köp av egendom i Turkiet hittar du nedan, klicka på texten: Kostnader för att köpa i egendom i Turkiet

Även om du sen redan har alla handlingar och nycklarna till ditt drömhus i dina händer,är vårt arbete inte över ännu. Vi kan hjälpa dig å dina vägnar med anslutningen av el, vatten och telefon. Vi hjälper dig vid dekoreringen av din lägenhet eller villa. Om du behöver göra små eller stora justeringar,kan vi erbjuda vår professionella personal.

För att du ska inte behöva tillbringa din semestertid med att betala räkningar, försäkringar och andra förmaliteter, kommer vi att förse dig med våra tjänster för fastighet i Turkiet.
Det ger dig trygghet att alla dina räkningar betalas regelbundet och i tid. Det ger dig också en försäkran om att vi tittar till ditt hem med jämna mellanrum, när du inte är där.

När allt detta är genomfört, vill vi önska dig att du ska trivas i ditt drömhem och tacka dig för visat förtroende.

Viktig information om fastigheter i Turkiet