Náklady spojené s koupí

Náklady spojené s koupí

Souhrn přibližných nákladů:

Daň z převodu nemovitosti:

Kupující zaplatí 4 % z deklarované hodnoty nemovitosti (poplatek za převod) zapsané v katastru nemovitostí, která je mnohem nižší než kupní cena (platí se v jedné ze státních bank při převodu/vydání listu vlastnictví TAPU). Náklady na vyřízení TAPU a příslušných formalit se pohybují od 1.500 € - 5.000 € (v závislosti na velikosti pozemku/bytu/vily atd.) Náklady se mohou v průběhu času měnit, informujte se u nás o aktuálních nákladech na kupovanou nemovitost.


Katastr nemovitostí:

registrace na katastr, administrativní výdaje katastru nemovitostí, soudní tlumočník, znalec, zpracování a vydání listu vlastnictví


Plná moc u notáře (v případě, že se nemůžete dostavit k převzetí listu vlastnictví)

cca 200 Eur


Energie:

Elektřina

- Nová přípojka: cca 150 Eur (jednorázově při koupi)
- Přepis jména stávající přípojky: cca 60 Eur (jednorázově při koupi)


Voda

- Nová přípojka: cca 150 Eur (jednorázově při koupi)
- Přepis jména stávající přípojky: cca 60 Eur (jednorázově při koupi)


Každoročně poplatky:

Daň z nemovitosti:

0,1% z hodnoty nemovitosti určené městským úřadem (každý rok, jednou ročně před koncem května).

Důležité informace o nemovitostech v Turecku