GDPR - Ochrana osobních údajů

Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů. Podnikli jsme všechny potřebné kroky k tomu, aby vaše osobní údaje byly u nás v maximálním.

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.asara-turkey.com našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, především Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Klepnutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesné znění právních ustanovení, na která v tomto textu níže odkazujeme.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

Obsah a účel dokumentu:

  • Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  • K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  • Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
  • Smlouva o zpracování osobních

II. Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Asara sro IČO: 44 560 567, DIČ: 2022738718, zapsaný u Okresního soudu Košice I, odd: SRO, vl.č.22957/V se sídlem Kalinčiakova 3, Košice 040 01, odpovědná osoba Šarlota Rácz ”)

Kontaktní e-mail: info@asara-turkey.com

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, fb messenger).

Zpracováváme také údaje, které sami zveřejníte na internetu a především na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z veřejných registrů (především pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout některé naše služby, na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete jen v případech, pokud tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo se může jednat o zvláštní kategorii údajů, tj. citlivé údaje, kde pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

B. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (“CITLIVÉ” OSOBNÍ ÚDAJE), KTERÉ ZPRACOVÁVÁME:

Citlivé osobní údaje nezpracováváme a pokud bychom je potřebovali zpracovávat, budeme vás o tom předem informovat.

DOPORUČENÍ NA NAŠE SLUŽBY NA WEBĚ info@asara-turkey.com:

Vaše doporučení (referenci) na naše služby uveřejňujeme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu s takovým použitím, který nám dovolujete v odpovědi na samotný e-mail, ve kterém vás o povolení žádáme. Vaše křestní jméno a věk zveřejňujeme jen s vaším souhlasem a kdykoli, pokud svůj souhlas odvoláte, tyto údaje i doporučení ze stránky stáhneme a vaše údaje zlikvidujeme.

KOMENTÁŘE NA NAŠEM WEBE www.asara-turkey.com:

Pokud komentujete na naší webové stránce, stisknutím tlačítka “Odeslat komentář” souhlasíte se zpracováním vámi uvedených osobních údajů v komentáři (jméno, e-mail, vaše stránka), přičemž zveřejněno je pouze jméno, případně i příjmení (pokud jej zadáte) a obsah vašeho komentáře. Vámi zadané osobní údaje nepoužíváme k jiným účelům. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NA MAKLÉRU

Pokud kontaktujete makléře prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného u dané nemovitosti, stisknutím tlačítka “Odešli”, souhlasíte se zpracováním vámi uvedených osobních údajů ve formuláři (jméno, e-mail, telefonní číslo). Žádný z těchto údajů se nezveřejňuje. Vámi zadané osobní údaje slouží pouze pro účely vašeho kontaktování daným makléřem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Naše webová stránka www.asara-turkey.com je vybavena zabezpečeným protokolem

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ.

Abychom mohli s vámi uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu a pod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít například. io smlouvu uzavřenou ústně, telefonicky nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, tak jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ NAŠICH NEBO TŘETÍ OSOBY.

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, především z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, pokud nám pošlete z webu, zařadí se váš kontakt do typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky pošle objednaný elektronický produkt nebo službu. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo ke splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, velmi „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, tak jak je to popsáno v další části tohoto dokumentu).

C. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů ak jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud však některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmenem A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný ne

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Naši obchodní partneři rovněž dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů. Obchodní partneři jsou: banky, správcovské společnosti, finančně-poradenské společnosti, Okresní úřady, katastrální obory, advokátní kanceláře, znalci a pod.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. především v případě kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení některých osobních údajů vyžadovat).

Neposkytujeme vaše údaje třetím stranám - neprodáváme, neobchodujeme, ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. PRÁVO PRO PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jedná se o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. PRÁVO K OPRAVĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO “BÝT ZAPOMENUTÝ”)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, když se výmaz neudělá).

D. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a dát je jinému správci. Pokud je to technicky možné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. PRÁVO VZNÉST NAMÍTKU

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a potom nebudeme nadále údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Je-li oprávněným zájmem přímý marketing, má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. PRÁVO PODAT STÍŽNOST NA DOZOROVANÝ ÚŘAD

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.sk.

Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho udělení. Buď kliknete na tlačítko odhlásit v e-mailové kampani, nebo nám napíšete na kontaktní e-mail: info@asara-turkey.com

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mail info@asara-turkey.com zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn skutečně přímo vámi, vás můžeme pak ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Důležité informace o nemovitostech v Turecku