RODO – Ochrona danych osobowych

Dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są u nas ograniczone do maksimum.

I. Treść i cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające stronę internetową https://www.asara-turkey.com/, naszych klientów oraz osoby zainteresowane naszymi usługami i produktami.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.
Cenimy sobie Twoje zaufanie, z jakim przekazujesz nam swoje dane osobowe, dlatego przetwarzamy dane osobowe z należytą starannością i przestrzegamy wszystkich obowiązujących norm, w szczególności Rozporządzenia (UE) 2016/679, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które jest ogólnie znany pod skrótem RODO. Klikając na numer rozporządzenia w zdaniu poprzednim zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do tekstu tego rozporządzenia i znajdziesz tam również dokładne brzmienie przepisów prawa, do których poniżej w tym tekście się odwołujemy.

Treść, która czeka na Ciebie w tym dokumencie:

Treść i cel dokumentu:

  • Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
  • Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?
  • W jakich celach przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego upoważnia?
  • Udostępnianie danych osobowych innym osobom
  • Informacja o Twoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych
  • Inne ważne informacje dotyczące korzystania z Twoich praw
  • Umowa o przetwarzanie danych osobowych

II. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Asara sro REGON: 44 560 567, NIP: 2022738718, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Koszyce I, wydział: SRO, nr działalności gospodarczej 22957/V z siedzibą Kalinčiakova 3, Košice 040 01, osoba odpowiedzialna Šarlota Ráczová - kierownik (dalej „Menedżer”)

E-mail kontaktowy: info@asara-turkey.com

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Przetwarzamy dane, które sam nam przekazujesz. W szczególnych przypadkach może to polegać przede wszystkim na podaniu danych poprzez wypełnienie jednego z formularzy w serwisie, wprowadzeniu danych do konta użytkownika założonego w naszym serwisie, podaniu danych w trakcie przygotowywania umów i dokumentów z nimi związanych oraz w związku z realizacją umów (tj. w związku ze świadczeniem usług), poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, pisemny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji (wiadomości sms, wiadomości w aplikacjach typu skype, fb messenger).

Przetwarzamy również dane, które sam publikujesz w Internecie, a przede wszystkim na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn) oraz dane z rejestrów publicznych (przede wszystkim w celu wpisania lub sprawdzenia Twoich danych identyfikacyjnych w umowach).

Jeśli potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych w określonych celach przetwarzania, wówczas przetwarzamy takie dane tylko w tym celu za Twoją zgodą.

Co do zasady podajesz nam dane dobrowolnie, tylko w niektórych przypadkach bez podania danych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci niektórych naszych usług, zawsze poinformujemy Cię o tym wcześniej. Musisz podać nam dane tylko w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost tego wymagają.

Dane osobowe mogą należeć do kategorii „zwykłych danych osobowych” lub mogą stanowić szczególną kategorię danych, tj. dane wrażliwe, gdzie przepisy prawa określają surowsze warunki ich przetwarzania.

A. WSPÓLNE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, data urodzenia, wiek, numer PESEL, numer telefonu, e-mail, informacje o zamówionych usługach, informacje o tym, jakie usługi Ci wykonaliśmy.

B. SZCZEGÓLNA KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH („WRAŻLIWE” DANE OSOBOWE), KTÓRE PRZETWARZAMY:

Nie przetwarzamy danych osobowych wrażliwych, a w przypadku konieczności ich przetwarzania poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE NASZYCH USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ Turecke-nehnutelnosti.sk:

Publikujemy Twoją rekomendację (rekomendację) do naszych usług tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie, na którą wyrażasz zgodę w odpowiedzi na sam e-mail, w którym prosimy o zgodę. Twoje imię i wiek publikujemy tylko za Twoją zgodą, a w każdym momencie, jeśli cofniesz zgodę, usuniemy te dane i rekomendację z serwisu i zutylizujemy Twoje dane.

KOMENTARZE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ Turecke-nehnutelnosti.sk:

Jeśli komentujesz na naszej stronie, naciskając przycisk „Wyślij komentarz”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie w komentarzu danych osobowych (imię, e-mail, Twoja strona), przy czym tylko Twoje imię lub nazwisko imię i nazwisko (jeśli je wpiszesz) oraz treść Twojego komentarza zostaną opublikowane. Nie wykorzystujemy wprowadzonych przez Ciebie danych osobowych do innych celów. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA BROKERA

Kontaktując się z pośrednikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego przewidzianego dla danej nieruchomości, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu). Żadne z tych danych nie są publikowane. Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z danym brokerem. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Nasza strona internetowa https://www.asara-turkey.com/ jest wyposażona w bezpieczny protokół

IV. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego upoważnia?

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAWARCIA UMOWY I WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH.

Aby móc zawrzeć z Tobą umowę i świadczyć Ci zamówione przez Ciebie usługi, a także prowadzić z Tobą związaną z tym komunikację, przetwarzamy następujące wspólne dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, e-mail.

Tytułem prawnym (zezwoleniem) do przetwarzania tych danych jest bezpośrednie wykonanie zobowiązań umownych wynikających z zawartej między nami umowy. Takim zobowiązaniem może być świadczenie usług, przesłanie konkretnych instrukcji przed kursem itp. Jednocześnie niekoniecznie musi to być umowa zawarta w klasycznej formie drukowanej, podpisana odręcznie. Może iść np. także w przypadku umowy zawartej ustnie, telefonicznie lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej oraz naszego potwierdzenia takiego zamówienia.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przez czas trwania łączącego nas stosunku umownego. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre dane są następnie przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, o czym przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UPRAWNIONYCH INTERESÓW NASZYCH LUB OSÓB TRZECICH.

Uzasadniony interes może obejmować cały szereg sytuacji. W związku z tym informujemy Cię o prawnie uzasadnionych interesach, dla których przetwarzamy dane osobowe:

Uzasadnionym interesem jest ochrona i udowodnienie naszych praw i roszczeń prawnych, przede wszystkim wynikających z zawartych umów lub wyrządzonych szkód. W tych celach dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia współpracy umownej lub naszego ostatniego kontaktu, chyba że umowa została zawarta. Termin ten wyznaczany jest z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń, mając na uwadze fakt, że o ewentualnym roszczeniu dochodzonym na drodze sądowej nie musimy wiedzieć od razu w momencie jego zgłoszenia przez drugą stronę. W tych celach przechowywane są dane z umów oraz nasza wzajemna komunikacja.

Ponadto marketing bezpośredni jest uzasadnionym interesem. W celu przesyłania powiadomień biznesowych będziemy przetwarzać następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Zawsze możesz w prosty sposób zrezygnować z wysyłania powiadomień biznesowych na swój adres e-mail, klikając link w wiadomości e-mail. Gdybyśmy do przesłania naszej oferty lub informacji o nowościach użyli klasycznego formularza drukowanego lub rozmowy telefonicznej lub jednej z aplikacji komunikacyjnych, takich jak skype lub komunikator, uszanujemy to również tutaj, o ile poinformujesz nas o tym nie chcesz dalszego kontaktu.
Aby móc oferować Ci spersonalizowane produkty i usługi oraz przesyłać Ci tylko takie oferty i informacje, które niepotrzebnie Cię nie przytłoczą, a wręcz przeciwnie będą dla Ciebie korzystne, naszą bazę kontaktów i danych osobowych podzieliliśmy na kilka list. Jeśli np. chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach, Twój kontakt e-mail zostanie automatycznie dodany do bazy „wysyłanie aktualności”. W ten sam sposób, jeśli wyślesz do nas z serwisu, Twój kontakt zostanie umieszczony w typie „zamówione”, a po dokonaniu płatności na liście „zapłacone” iw tym momencie system automatycznie prześle Ci zamówiony produkt elektroniczny lub serwis. Część tego zautomatyzowanego przetwarzania jest wykorzystywana bezpośrednio do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, część jest wykorzystywana do zwykłego marketingu (tj. mieści się w kategorii uzasadnionego interesu). Gdyby to „segregowanie” danych odbywało się na dużą skalę, bardzo „wyspecjalizowaną”, to moglibyśmy to robić tylko na podstawie Twojej zgody (a możesz ją wtedy w każdej chwili wycofać, jak opisano w dalszej części tego dokument).

C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE TWOJEJ ZGODY

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci naszej oferty usług. Będziemy potrzebować Twojej zgody na to przetwarzanie, jeśli nie jesteś naszym klientem. Zanim wyrazisz zgodę, poinformujemy Cię, jakich danych i jakiego konkretnego celu przetwarzania będzie dotyczyć zgoda. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Jeżeli jednak niektóre Twoje dane osobowe przetwarzamy również na podstawie innego tytułu prawnego (patrz lit. A do C powyżej), dane osobowe będziemy przetwarzać w tych celach nawet po cofnięciu Twojej zgody, ponieważ zgoda nie jest konieczna do takich konkretnych cele

V. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

Inne osoby, które pełnią rolę podmiotów przetwarzających, pomagają nam wywiązać się z niektórych naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Nasi partnerzy biznesowi również przestrzegają zasad ochrony danych osobowych i zawarliśmy z nimi umowę o przetwarzaniu danych osobowych.Partnerzy biznesowi to: banki, spółki zarządzające, firmy doradztwa finansowego, starostwa, wydziały katastralne, kancelarie prawne, rzeczoznawcy itp.

Dane osobowe zostaną również udostępnione właściwym organom administracji, jeżeli przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek (tj. w szczególności w przypadku kontroli, w trakcie której dany organ jest uprawniony do żądania podania określonych danych osobowych).

Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim - nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim

VI. Informacje o innych Twoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych

A. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Jest to prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, dostępu do tych danych i informacji o ich przetwarzaniu.

B. PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jest to prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa niedokładnych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (w którym podajesz dane kompletne).

C. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH (PRAWO „DO ZAPOMNIANIA”)

W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa lub RODO masz prawo żądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Twoje dane osobowe (w RODO przyczyny wymienione są w art. 17, z uwzględnieniem wyjątków, gdy nie następuje usunięcie).

D. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

W przypadkach określonych w art. 18 RODO masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

E. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na warunkach określonych w art. 20 RODO masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przekazania ich innemu administratorowi. Jeśli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądać bezpośredniego przeniesienia do innego administratora.

F. PRAWO DO SPRZECIWU

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu i wtedy zaprzestaniemy przetwarzania danych, jeżeli nasz prawnie uzasadniony interes nie będzie nadrzędny wobec Twoich interesów lub praw i wolności. Jeżeli prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu zawsze skutkuje zaprzestaniem dalszego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

G. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych są naruszane, masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat kancelarii oraz ochrony danych osobowych można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej kancelarii www.uoou.sk.

Wycofanie zgody jest równie proste, jak jej udzielenie. Kliknij przycisk rezygnacji z subskrypcji w kampanii e-mailowej lub napisz do nas na kontaktowy adres e-mail: info@asara-turkey.com

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z Twoich praw

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@asara-turkey.com, wysyłając wiadomość na ten adres e-mail lub wysyłając pisemną prośbę na nasz adres wskazany w początkowej części tego dokumentu możesz również bezpośrednio skorzystać ze swoich praw, o których piszemy w artykule VI. Pozwalamy sobie jedynie zaznaczyć, że w celu zweryfikowania, czy żądanie jest faktycznie kierowane bezpośrednio przez Ciebie, możemy wówczas skontaktować się z Tobą i w odpowiedni sposób zweryfikować tożsamość oraz żądanie. To samo dotyczy ewentualnej komunikacji telefonicznej i podobnej.

Ważne informacje na temat nieruchomości w Turcji