Koszty związane z nabyciem

Koszty związane z nabyciem

Podsumowanie przybliżonych kosztów:

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości:

Podobnie jak w Polsce, również w Turcji z zakupem nieruchomości wiążą się obowiązkowe opłaty. W pierwszej kolejności - podatek od przeniesienia własności który wynosi 4% wartości nieruchomości wpisanej do katastru (odpowiednik naszego wydziału ksiąg wieczystych). Kwotę tę wymierza urząd i nie jest ona tożsama z ceną zakupu, a o wiele…niższa, bo wynosi od ok. 1.500 € - 5.000 € w zależności od rozmiaru ziemi/mieszkania/domu). Koszty mogą zmieniać się w czasie, prosimy o sprawdzenie z nami aktualnego kosztu kupowanej nieruchomości.


Akt własności ziemi:

rejestracja w katastrze, wydatki administracyjne katastru nieruchomości, tłumacz sądowy, biegły, opracowanie i wydanie tytułu własności


Pełnomocnictwo u notariusza (w przypadku braku możliwości odbioru tytułu własności)

ok. 200 euro


Energia:

Elektryczność

- Nowe połączenie: ok. 150 Euro (jednorazowo przy zakupie)
- Transkrypcja nazwy istniejącego połączenia: ok. 60 Euro (zakup jednorazowy)


Woda

- Nowe połączenie: ok. 150 Euro (jednorazowo przy zakupie)
- Transkrypcja nazwy istniejącego połączenia: ok. 60 Euro (zakup jednorazowy)


Roczne opłaty:

Podatek własnościowy:

0,1% wartości nieruchomości ustalonej przez Urząd Miasta (co roku, raz w roku do końca maja).

Ważne informacje na temat nieruchomości w Turcji