Satın alma maliyetleri

Satın alma maliyetleri

Yaklaşık maliyetlerin özeti:

Mülkiyet devir vergisi:

Alıcı, kadastroda kayıtlı mülkün beyan edilen değerinin %4'ünü (devir ücreti) öder.


Tapu kaydı:

Kadastroya kayıt, taşınmaz kadastrosunun idari giderleri, mahkeme tercümanı, bilirkişi, tapu işlemleri ve verilmesi


Noterli vekaletname (tapu almaya gidememeniz durumunda)

yaklaşık 200 Euro


Enerji:

Elektrik

- Yeni bağlantı: yaklaşık 150 Euro (satın alındığında)
- Mevcut bağlantının adının transkripsiyonu: yaklaşık 60 Euro (tek seferlik satın alma)


su

- Yeni bağlantı: yaklaşık 150 Euro (satın alındığında)
- Mevcut bağlantının adının transkripsiyonu: yaklaşık 60 Euro (tek seferlik satın alma)


Yıllık ücretler:

Emlak vergisi:

Belediye tarafından belirlenen mülk değerinin %0,1'i (her yıl, Mayıs ayının sonundan önce yılda bir kez).

Türkiye'de gayrimenkul hakkında önemli bilgiler